สมตู้กับข้าว http://somtong.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=23-01-2005&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=23-01-2005&group=1&gblog=18 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[เรือใบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=23-01-2005&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=23-01-2005&group=1&gblog=18 Sun, 23 Jan 2005 22:47:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=01-02-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=01-02-2005&group=1&gblog=17 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรอยู่บนกระดาษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=01-02-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=01-02-2005&group=1&gblog=17 Tue, 01 Feb 2005 22:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=17-01-2005&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=17-01-2005&group=1&gblog=16 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[นครหลวงนอนง่วงล่วงตีสาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=17-01-2005&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=17-01-2005&group=1&gblog=16 Mon, 17 Jan 2005 21:13:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=13-01-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=13-01-2005&group=1&gblog=15 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบอกข้าวหลามในลิฟท์ที่ปิดตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=13-01-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=13-01-2005&group=1&gblog=15 Thu, 13 Jan 2005 22:13:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=19-01-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=19-01-2005&group=1&gblog=14 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาสมุทรไม่เคยมีจริง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=19-01-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=19-01-2005&group=1&gblog=14 Wed, 19 Jan 2005 21:53:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=30-01-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=30-01-2005&group=1&gblog=13 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[มั่วอย่างมีรสนิยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=30-01-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=30-01-2005&group=1&gblog=13 Sun, 30 Jan 2005 0:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=09-01-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=09-01-2005&group=1&gblog=12 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่องว่างของข้าพเจ้าที่ซ้อนทับข้าพเจ้าอีกที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=09-01-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=09-01-2005&group=1&gblog=12 Sun, 09 Jan 2005 23:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=09-01-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=09-01-2005&group=1&gblog=11 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิ้นส่วนที่4 ของเศษพระจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=09-01-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=09-01-2005&group=1&gblog=11 Sun, 09 Jan 2005 20:53:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=21-01-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=21-01-2005&group=1&gblog=10 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมเป็นหนุ่มเมืองกรุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=21-01-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=21-01-2005&group=1&gblog=10 Fri, 21 Jan 2005 14:22:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=29-01-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=29-01-2005&group=1&gblog=9 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[รถเมล์สายไหนพาเรากลับบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=29-01-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=29-01-2005&group=1&gblog=9 Sat, 29 Jan 2005 23:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=11-01-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=11-01-2005&group=1&gblog=8 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[นักโทษที่ถูกจำคุกในกลักไม้ขีดไฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=11-01-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=11-01-2005&group=1&gblog=8 Tue, 11 Jan 2005 20:44:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=27-01-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=27-01-2005&group=1&gblog=7 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใครลืมตาที่หลังบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=27-01-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=27-01-2005&group=1&gblog=7 Thu, 27 Jan 2005 16:34:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=22-01-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=22-01-2005&group=1&gblog=6 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=22-01-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=22-01-2005&group=1&gblog=6 Sat, 22 Jan 2005 22:25:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=25-01-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=25-01-2005&group=1&gblog=5 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตในสุขภาพปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=25-01-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=25-01-2005&group=1&gblog=5 Tue, 25 Jan 2005 23:12:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=15-02-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=15-02-2005&group=1&gblog=4 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ที่43 ของแมงกะพรุนไฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=15-02-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=15-02-2005&group=1&gblog=4 Tue, 15 Feb 2005 13:13:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=07-02-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=07-02-2005&group=1&gblog=3 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=07-02-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=07-02-2005&group=1&gblog=3 Mon, 07 Feb 2005 11:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=18-01-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=18-01-2005&group=1&gblog=2 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[เราต่างยืนบนขาที่ทำจากอดีต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=18-01-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=18-01-2005&group=1&gblog=2 Tue, 18 Jan 2005 22:04:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=12-01-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=12-01-2005&group=1&gblog=1 http://somtong.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีตคือแผลเป็นที่ส้นเท้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=12-01-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somtong&month=12-01-2005&group=1&gblog=1 Wed, 12 Jan 2005 22:41:14 +0700